Ayudas a la Reforma interior. Conselleria d’Habitatge de GVA

ORDRE 4/2017, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla RENHATA. [2017/1742]

Podeis ver el texto completo en:

2017-03-03 subvencion interior viviendas GVA