Plan de Mejora de los Poligonos industriales de Ontinyent

Ontinyent obri el termini per sumar-se al pla municipal de millores de polígons industrials
Jaime Peris anima als interessats a acudir a la reunió informativa que informarà el dijous 17 sobre aquest pla dotat amb 300.000 euros
L’Ajuntament d’Ontinyent ha fet pública la convocatòria de les ajudes incloses al “Pla de millores de Polígons Industrials 2016-2017”, posat en marxa dins del III Pla de Reactivació Econòmica i Foment de l’Ocupació impulsat pel govern que lidera Jorge Rodríguez.

A la convocatòria publicada al BOPV d’aquest dimarts s’estableix un termini d’un mes (fins al 9 de desembre) per optar a unes ajudes que poden arribar a ser del 50% per a dur a terme millores d’urbanització al període 2016-2017, amb una dotació màxima de 300.000 euros.

El regidor coordinador de Territori, Jaime Peris, ha animat a les persones interessades a acudir a la reunió informativa que tindrà lloc el proper dijous 17 de novembre a les 12:00 a la Casa de Cultura, “on aclarirem qualsevol dubte que puga sorgir sobre aquest pla que “respon a l’aposta del Govern d’Ontinyent per una reindustrialització sostenible que ens ajude a crear llocs de treball, fent més competitius els polígons industrials d’Ontinyent i promovent l’obertura de nous establiments que generen activitat econòmica i ocupació al municipi”, assenyalava.

Prèviament a la seua posada en marxa, el pla ha estat posat en comú amb representats de les associacions empresarials ATEVAL, COEVAL, i l’Associació de Constructors i Arquitectes locals, als que s’explicava que posar en marxa les ajudes econòmiques també facilitarà a les indústries la tramitació de llicències.

Jaime Peris, explicava que “és un pla que està plantejat per a un bienni i que respon a la necessitat de que la iniciativa pública i la privada col·laborem per   fer més atractiva la implantació de noves indústries a la ciutat, en millorar els serveis que puguen tenir al seu abast”, manifestava.

Peris recordava que “als últims anys, l’Ajuntament ha abordat actuacions per a la renovació de les infrastructures de sanejament i d’aigua potable, mentre els propietaris han hagut de completar els altres serveis legalment exigibles. Tot i això en algunes àrees l’execució dels paviments de voreres i calcades i l’enllumenat presenta mancances, i és en aquest punt on plantegem aquest pla per a àrees de sol urbà industrial semiconsolidat, per impulsar l’acabament del procés d’urbanització”, manifestava.

Així, entre les actuacions subvencionables en el pla de millora dels polígons destaquen l’execució d’obres d’urbanització, com ara pavimentació de vials, construcció de voreres, subministrament d’aigua, sanejament, enllumenat públic, subministrament de energia elèctrica i telecomunicacions. També obres d’acabament de la urbanització i la dotació de noves infrastructures, així com la reforma o renovació de les infrastructures existents per a suplir les possibles manques o deficiències. Els terrenys sobre els quals s’actúe tindran que ser de titularitat pública, o si són privades hauran que cedir-se gratuïtament a l’ajuntament durant el termini de concessió de les ajudes municipals. Les parcel·les, a més, hauran de tenir la qualificació de sòl urbà d’ús industrial.

Aquí os adjuntamos los enlaces con toda la documentación necesaria

http://www.ontinyent.es/va/report/ontinyent-obri-termini-sumar-al-pla-municipal-millores-poligons-industrials

http://www.ontinyent.es/sites/default/files/files/Promeco/Poligons/convocatoria_ajudes_pla_de_millores_poligons_industrials.pdf

http://www.ontinyent.es/sites/default/files/files/Promeco/Poligons/planol_poligons_industrials_2016.pdf

http://www.ontinyent.es/sites/default/files/files/Promeco/Poligons/sollicitud_ajudes_poligons_industrials_0.pdf